Filter Kits


Part #     Name     Description Image Price  
A74011E       FILTER KIT, 4L60E 93-UP CORK GASKET SHALLOW PAN


  $28.80
A74011EC       FILTER KIT, 4L60E (DEEP PAN, TRUCKS & VANS) (1997-UP)


  $38.72
D74011ED       FILTER KIT, 4L60E COLORADO/CANYON 4WD (2004-UP), H3 (2006-UP)


  $66.37
E74011EB       FILTER KIT, 4L60E SHALLOW PAN (OEM FILTER) (1993-UP) FIBER GASKET


  $19.87
E74011EC       FILTER KIT, 4L60E DEEP PAN TRUCKS/VANS (OEM FILTER) (1997-UP)


  $21.31